Jansz, Cornelis (16th/17th century)

From GAMEO
Jump to: navigation, search

Cornelis Jansz, author of Nootwendigh bewijs, dat sij tegen die waerheit handelen, alle die daer leeren datter niemandt eenich Doopsel ofte sacramentelijck teecken der ghenaden Christi gebruycken ofte bedienen mach, tenzij dat hij eerst bij haer in hare Ghemeynten daertoe vercoren ende verordineert is (n.p., 1603, which was an answer and a refutation of a book by C. G., entitled Een grondich bewijs uyt der Goddelycken Schriftueren . . . , n.p., n.d.). In this remarkable book Jansz defends the opinion that every brother of the church is authorized to administer baptism and communion. About the author, who belonged to a tolerant branch of Mennonitism, either Frisian, High German, or Waterlander, no further information was available. He may be identical with Cornelis Jansz (Inv. Arch. Amst. I, No. 483), to whom Lubbert Gerritsz wrote a letter in 1592 promoting the union of Waterlanders with the High Germans and the Frisians. Obviously the Cornelis Jansz (Inv. Arch. Amst. I, Nos. 576, 590) who was in 1630 an elder in the Dutch province of Groningen is not the same person.

Bibliography

Hoop Scheffer, Jacob Gijsbert de. Inventaris der Archiefstukken berustende bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente to Amsterdam, 2 vols. Amsterdam: Uitgegeven en ten geschenke aangeboden door den Kerkeraad dier Gemeente, 1883-1884: I, Nos. 483, 576, 590.


Author(s) Nanne van der Zijpp
Date Published 1957


Cite This Article

MLA style

Zijpp, Nanne van der. "Jansz, Cornelis (16th/17th century)." Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 1957. Web. 19 Jun 2018. http://gameo.org/index.php?title=Jansz,_Cornelis_(16th/17th_century)&oldid=108218.

APA style

Zijpp, Nanne van der. (1957). Jansz, Cornelis (16th/17th century). Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. Retrieved 19 June 2018, from http://gameo.org/index.php?title=Jansz,_Cornelis_(16th/17th_century)&oldid=108218.
Hpbuttns.png

Adapted by permission of Herald Press, Harrisonburg, Virginia, from Mennonite Encyclopedia, Vol. 3, p. 93. All rights reserved.


©1996-2018 by the Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. All rights reserved.